خاندوزی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد
در طی ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد؛

خاندوزی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شد

اخبار مالی- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: اعضای کمیسیون اقتصادی با اکثریت آرا سید احسان خاندوزی را گزینه مطلوب وزارت اقتصاد دانستند.