امکان واگذاری سهام عدالت به بیش از ۴ میلیون نفر فراهم است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

امکان واگذاری سهام عدالت به بیش از ۴ میلیون نفر فراهم است

اخبار مالی-رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت موافقت دولت با واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در فاز نخست امکان واگذاری این سهام به بیش از ۴ میلیون نفر تا دو ماه آینده فراهم است.