آیا در زمستان گاز قطع می شود؟
اخبار پولی مالی گزارش می دهد؛

آیا در زمستان گاز قطع می شود؟

اخبار مالی- ذخایر سوخت نیروگاه های کشور نسبت به مدت مشابه پارسال به 1.7 میلیارد لیتر کاهش یافته است در نهایت کشور با کمبود ذخایر سوخت زمستانی مواجه است.