آیا در زمستان گاز قطع می شود؟
اخبار پولی مالی گزارش می دهد؛

آیا در زمستان گاز قطع می شود؟

اخبار مالی- ذخایر سوخت نیروگاه های کشور نسبت به مدت مشابه پارسال به 1.7 میلیارد لیتر کاهش یافته است در نهایت کشور با کمبود ذخایر سوخت زمستانی مواجه است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها