آیا باید نگران کمبود بنزین بود؟
وزیر نفت پاسخ می دهد؛

آیا باید نگران کمبود بنزین بود؟

اخبارمالی- پتروپالایشگاه ها و پارک های زنجیره ارزش افزوده دو اصل مهم در مدیریت و افزایش میزان تولید فرآورده های نفتی و کاهش خام فروشی است.