رشد ۳۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی:

رشد ۳۰ درصدی تامین ارز در سامانه نیما

اخبار مالی: تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تا 26 آبان به 42 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 34 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 30 درصدی در سال جاری است.
سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی در صنعت بیمه
بهروز اسد نژاد

سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی در صنعت بیمه

اخبار مالی-شرکت های بیمه با توجه به این که ماموریتشان کاهش ریسک و افزایش ایمنی در جامعه است مناسب تر است که ماموریت های سرمایه گذاری خود را در حوزه هایی تعریف کنند که منجر به افزایش ایمنی و بهداشت و سلامت و کاهش ریسک و هزینه برای جامعه می شود.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها