آغاز ۲۲ پروژه وزارت نفت به ارزش ۳۰ میلیارد دلار
افزایش ظرفیت یک میلیون بشکه ای پالایش در روز

آغاز ۲۲ پروژه وزارت نفت به ارزش ۳۰ میلیارد دلار

۲۲خبار مالی - 22 پروژه کلان و اولویت‌دار وزارت نفت در بحث توسعه گاز، نفت، ظرفیت‌های پالایشی و پتروپالایشی و زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار آغاز می‌شود.
حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها
پله 4 تا 12 مشترکان پرمصرف گاز هستند

حذف پلکانی یارانه گاز پر مصرف ها

اخبار مالی- از پله 4 تا 12 مشترکین پر مصرف گاز هستند که تعرفه آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.
ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی

ریسک سرمایه گذاری در فناوری های اقلیمی / وداع با زنجیره تولید ارزش سنتی

اخبار مالی- توسعه و استقرار فناوری‌های اقلیمی جهت تحقق دستور کار رسیدن به معادله خالص صفر جهان یک موضوع حیاتی است. رشد می تواند در انتظار کسب و کارهایی باشد که مایل به نوآوری سریع و همکاری در زنجیره های ارزش در حوزه اقتصاد پایدار هستند