پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان سود از طریق سجام
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد؛

پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان سود از طریق سجام

اخبار مالی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در شهریور ماه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود به حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار سهامدار با استفاده از اطلاعات سامانه سجام پرداخت شد.
«وطوبی» به بازار اول فرابورس می‌آید

«وطوبی» به بازار اول فرابورس می‌آید

اخبار مالی: حامد فلاح جوشقانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی در اولین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه ویژه معرفی ظرفیت‌های «وطوبی» به تاریخچه تأسیس و ورود این شرکت در فرابورس اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی طی اسفندماه 1394 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد، سال مالی این مجموعه نیز پایان اسفند است.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها