چگونه بیمه ها سبز می شوند؟
سبز کردن محصولات سنتی شرکت های بیمه

چگونه بیمه ها سبز می شوند؟

اخبار مالی- نگرانی‌های زیست‌محیطی به یکی از دغدغه های عمومی و در نتیجه تاثیر گذار در فعالیت شرکت های بیمه بدل شده است. در اینجا سعی می شود تا چگونگی ترکیب ویژگی‌های «سبز» با محصولات بیمه سنتی را که می‌تواند به تحقق انتشار کربن صفرکمک کند و پاسخی باشد به دغدغه های عمومی پیرامون اقتصاد پایدار و زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم .
هوشمند سازی، لازمه توسعه بیمه های زندگی
عباس رنجبر کلهرودی

هوشمند سازی، لازمه توسعه بیمه های زندگی

اخبار مالی- اکثر خدمات بیمه ای، پیچیدگی‌های فنی و حقوقی ویژه‌ای دارد که این پیچیدگی در رشته‌ی بیمه‌های زندگی نسبت به سایر رشته‌ها بیشتر و مراحل صدور بیمه‌نامه آن نیز طولانی‌تر است. در صورت تصمیم بر هوشمند سازی فروش و صدور بیمه‌نامه‌های زندگی، به نظر می‌رسد که باید زیرساخت‌های متنوع و اثرگذار بر فرایند هوشمند سازی بیمه های زندگی ، قبل یا هم ‌زمان با فرایند هوشمند سازی مورد اصلاح ، بازنگری و تجدید نظر اساسی قرار گیرند.
سه چالش و سه راه حل پیش روی صنعت بیمه
عصر جدید در پیش است

سه چالش و سه راه حل پیش روی صنعت بیمه

اخبار مالی- صنعت بیمه در سال‌های پیش رو با چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد. این صنعت برای مقابله با چالش های پیش روی خود لازم است تا نوآوری، سرعت و چابکی را سنگ بنای راهبردی خود قرار دهد. چالش‌های عمده عبارتند از جبران کمبود منابع، برآوردن نیازهای و انطباق با شرایط در حال تغییر، توسعه محصولات با توان رقابتی بالا و کاهش روند افزایش هزینه ‌ها.
فرهنگ دیجیتالی‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای نهادینه می‌شود
رئیس کل بیمه مرکزی در سلسله نشست‌های سه‌شنبه‌های نوآوری نهاد ناظر صنعت بیمه:

فرهنگ دیجیتالی‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای نهادینه می‌شود

اخبار مالی: در حوزه‌های متنوع و رشته‌های گوناگون بیمه‌ای، بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتالی و مولفه‌های نوآورانه به فرهنگ غالب صنعت بیمه مبدل خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها