بیمه در فضای متاورس

بیمه در فضای متاورس

اخبار مالی- متاورس بدلیل کاربردهای بسیار متنوعی که در حوزه های پزشکی ، آموزشی، گردشگری، نظامی، اقتصادی، خدماتی و امثالهم دارد به سرعت در حال توسعه و تکامل می باشد و به زودی شاهد خواهیم بود که این پدیده نوظهور به عنوان زیربنای تعاملات بین انسانها و اشیا و به عنوان یکی از زیر سیستم های انقلاب صنعتی پنجم ، ساختار تعاملات بشری را در تمامی ابعاد آن تغییر و تعریف جدیدی از جهان فرازمینی بوجود آورد.
تولید ۸۶۰۰ میلیارد تومان حق‌بیمه توسط بیمه دانا
گزارش؛

تولید ۸۶۰۰ میلیارد تومان حق‌بیمه توسط بیمه دانا

اخبار مالی- گزارش فعالیت یک ماهه بیمه دانا مربوط به اسفندماه 1400 نشان می‌دهد که این شرکت در مجموع سال گذشته بیش از 8 هزار و 668 میلیارد تومان حق‌بیمه در رشته‌های مختلف تولید و بیش از 6 هزار و 620 میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده است.